Προσφορές

1867 Γαλλία

1867 Γαλλία

πλήρης σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα..

350,00€ 1.230,00€

1872 Γαλλία

1872 Γαλλία

πλήρης σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα..

14,00€ 55,00€

1893 Γαλλικό Ταχυδρομείο Καβάλλας

1893 Γαλλικό Ταχυδρομείο Καβάλλας

πλήρης σειρά, σφραγισμένη - Γραμματόσημα Γαλλίας 1876-1878 με μαύρη, μπλέ ή κόκκινη τυπογραφική επισ..

175,00€ 450,00€

1893 Γραμματόσημα Γαλλίας με επισήμανση PORT LAGOS

1893 Γραμματόσημα Γαλλίας με επισήμανση PORT LAGOS

πλήρης σειρά, σφραγισμένη - ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - γραμματόσημα Γαλλίας 1876-1878 με μπλε..

120,00€ 350,00€

1896 Αναμνηστική Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα

1896 Αναμνηστική Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα

Πλήρης σειρά , σφραγισμένη..

670,00€ 1.600,00€

1899 Λιθογραφική Έκδοση Προσωρινού Ταχυδρομείου Ρεθύμνης

1899 Λιθογραφική Έκδοση Προσωρινού Ταχυδρομείου Ρεθύμνης

μη-πλήρης σειρά, σφραγισμένη - λείπει η αξία "1γρ. μπλε"..

38,00€ 98,00€

1900 Γαλλία

1900 Γαλλία

πλήρης σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα..

29,00€ 98,00€

1900-1902 Πρώτη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας

1900-1902 Πρώτη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας

πλήρης σειρά, μερικά κομμάτια καθαρά, μερικά σφραγισμένα..

55,00€ 155,00€