ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ

 


1859 Ιονικόν Κράτος

1859 Ιονικόν Κράτος

πλήρης σειρά με σαρνιέρα..

60,00€ 150,00€

1898 Τούρκικο Ταχυδρομείο Θεσσαλίας

1898 Τούρκικο Ταχυδρομείο Θεσσαλίας

πλήρης σειρά με σαρνιέρα..

12,00€ 25,00€

1900-1902 Κρητική Πολιτεία

1900-1902 Κρητική Πολιτεία

Πρώτη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας, πλήρης σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα εκτός από τις αξίες 2δρχ. και..

57,00€ 172,00€

1900-1902 Πρώτη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας

1900-1902 Πρώτη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας

πλήρης σειρά, μερικά κομμάτια καθαρά, μερικά σφραγισμένα..

55,00€ 155,00€

1901 Νέα Χρώματα της Πρώτης Εκδόσεως Κρητικής Πολιτείας

1901 Νέα Χρώματα της Πρώτης Εκδόσεως Κρητικής Πολιτείας

πλήρης σειρά, ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα..

38,00€ 80,00€

1902-1903 Γαλλικό Ταχυδρομείο Καβάλλας

1902-1903 Γαλλικό Ταχυδρομείο Καβάλλας

πλήρης σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα - γραμματόσημα Γαλλίας με επιγραφή "CAVALLE" αντί "POSTES" - ο..

45,00€ 100,00€

1905 Δεύτερη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας

1905 Δεύτερη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας

πλήρης σειρά με σαρνιέρα, μερικές αξίες είναι σφραγισμένες..

85,00€ 238,00€

1905 Δεύτερη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας

1905 Δεύτερη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας

ελλιπής σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα - οι αξίες 3δ. & 5δ. λείπουν ..

25,00€ 80,00€

1905 Προσωρινή Κυβέρνηση Κρήτης

1905 Προσωρινή Κυβέρνηση Κρήτης

πλήρης σειρά με σαρνιέρα..

20,00€ 50,00€

1908 Γραμματόσημα Κρητικής Πολιτείας με μαύρη επισήμανση "ΕΛΛΑΣ"

1908 Γραμματόσημα Κρητικής Πολιτείας με μαύρη επισήμανση "ΕΛΛΑΣ"

επίγραμματοσήμων Κοινοποιήσεως Δικογράφων - πλήρης σειρά με σαρνιέρα..

30,00€ 80,00€

1909 Επισημάνσεις επί γραμματοσήμων Κρητικής Πολιτείας

1909 Επισημάνσεις επί γραμματοσήμων Κρητικής Πολιτείας

τέσσερις τύποι επισημάνσεων μαύρων με ή χωρίς νέα αξία επί γραμματοσήμων Κρητικής Πολιτείας ..

320,00€ 610,00€

1909 Κρητική Πολιτεία

1909 Κρητική Πολιτεία

τέσσερις τύποι επισημάνσεων μαύρων ή χωρίς νέα αξία επί γραμματοσήμων Κρητικής Πολιτείας - πλήρης σε..

6,00€ 15,00€

1912 Αστυπάλαια

1912 Αστυπάλαια

γραμματόσημα Ιταλίας 1901-1911 επισημασμένα "Stampalia" - πλήρης σειρά, σφραγισμένη ..

28,00€ 60,00€

1912 Γραμματόσημα Ιταλίας 1901-1911 Επισημασμένα

1912 Γραμματόσημα Ιταλίας 1901-1911 Επισημασμένα

πλήρης σειρά χαριστικά σφραγισμένη σε φακελο..

28,00€ 60,00€

1912 Γραμματόσημα Ιταλίας 1901-1911 επισημασμένα

1912 Γραμματόσημα Ιταλίας 1901-1911 επισημασμένα

2 πλήρεις σειρές , η μια (αριθμός καταλόγου Ερμή 1/7) σφραγισμένη , η άλλη (αριθμός καταλόγου Ερμή 8..

30,00€ 74,00€

Εμφάνιση 1 έως 15 από 46 (4 Σελ.)