Προσφορές

1867 Γαλλία

1867 Γαλλία

πλήρης σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα..

350,00€ 1.230,00€

1872 Γαλλία

1872 Γαλλία

πλήρης σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα..

14,00€ 55,00€

1893 Γαλλικό Ταχυδρομείο Καβάλλας

1893 Γαλλικό Ταχυδρομείο Καβάλλας

πλήρης σειρά, σφραγισμένη - Γραμματόσημα Γαλλίας 1876-1878 με μαύρη, μπλέ ή κόκκινη τυπογραφική επισ..

175,00€ 450,00€

1893 Γραμματόσημα Γαλλίας με επισήμανση PORT LAGOS

1893 Γραμματόσημα Γαλλίας με επισήμανση PORT LAGOS

πλήρης σειρά, σφραγισμένη - ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - γραμματόσημα Γαλλίας 1876-1878 με μπλε..

120,00€ 350,00€

1899 Λιθογραφική Έκδοση Προσωρινού Ταχυδρομείου Ρεθύμνης

1899 Λιθογραφική Έκδοση Προσωρινού Ταχυδρομείου Ρεθύμνης

μη-πλήρης σειρά, σφραγισμένη - λείπει η αξία "1γρ. μπλε"..

38,00€ 98,00€

1900 Γαλλία

1900 Γαλλία

πλήρης σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα..

29,00€ 98,00€

1900-1902 Πρώτη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας

1900-1902 Πρώτη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας

πλήρης σειρά, μερικά κομμάτια καθαρά, μερικά σφραγισμένα..

55,00€ 155,00€

1902-1904 Γερμανία

1902-1904 Γερμανία

ελλιπής σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα - λείπει η αξία 2m..

20,00€ 95,00€

1904 Επισήμανση "5  5"

1904 Επισήμανση "5 5"

επί γραμματοσήμου Πρώτης Εκδόσεως Κρητικής Πολιτείας 20λ. - πλήρης σειρά, ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα..

10,00€ 20,00€

1905 ΚΡΗΤΗ ΔΟΥΛΗ

1905 ΚΡΗΤΗ ΔΟΥΛΗ

 Έκδοση Λιθογραφική επαναστατών Θερισού (ΚΡΗΤΗ ΔΟΥΛΗ) . Πλήρης σειρά με σαρνιέρα..

16,00€ 40,00€

1905 Γερμανία

1905 Γερμανία

πλήρης σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα..

9,00€ 30,00€

1906 Δεύτερη Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα

1906 Δεύτερη Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα

 πλήρης σειρά με σαρνιέρα..

330,00€ 800,00€

1906 Γραμματόσημα Αυστρίας με μαύρη επισήμανση "CENTIMES"

1906 Γραμματόσημα Αυστρίας με μαύρη επισήμανση "CENTIMES"

πλήρης σειρά με σαρνιέρα..

11,00€ 30,00€

1907-1917 Ελβετία

1907-1917 Ελβετία

πλήρης σειρά, σφραγισμένη με σαρνιέρα..

15,00€ 55,00€

1908 Μαύρη Επισήμανση "ΕΛΛΑΣ"

1908 Μαύρη Επισήμανση "ΕΛΛΑΣ"

πλήρης σειρά, ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα - μαύρη επισήμανση επί γραμματοσήμων 10λ. Ερμή του Πραξιτέλη..

11,00€ 26,00€

Εμφάνιση 1 έως 15 από 761 (51 Σελ.)