MOUNT ATHOS

2008 Agion Oros Athos - Holy Monasteries

2008 Agion Oros Athos - Holy Monasteries

first day cover..

9.00€ 30.00€

2008 Agion Oros Athos - Holy Monasteries

2008 Agion Oros Athos - Holy Monasteries

complete issue..

9.00€ 25.00€

2008 Agion Oros Athos - Holy Monasteries II

2008 Agion Oros Athos - Holy Monasteries II

complete 3rd issue of 2008..

9.00€ 25.00€

2008 Agion Oros Athos Historical Beginning

2008 Agion Oros Athos Historical Beginning

first day cover ..

12.00€ 40.00€

2008 Agion Oros Athos Historical Beginning

2008 Agion Oros Athos Historical Beginning

complete issue..

12.00€ 35.00€

2008 Agion Oros Athos Historical Beginning Sheetlet

2008 Agion Oros Athos Historical Beginning Sheetlet

 sheetlet..

215.00€ 560.00€

2008 Agion Oros Athos Holy Monasteries II

2008 Agion Oros Athos Holy Monasteries II

sheetlet of the third Mount Athos issue..

170.00€ 400.00€

2008 Mount Athos - Historical Beginning

2008 Mount Athos - Historical Beginning

includes complete stamp issue, 5 maxima cards and the first day cover..

45.00€ 140.00€

2008 Mount Athos FDCs

2008 Mount Athos FDCs

all first day covers of Mount Athos issued in 2008..

55.00€ 160.00€

2008 Mount Athos Holy Monasteries I

2008 Mount Athos Holy Monasteries I

 includes compete issue, 5 maxima cards and the first day cover..

34.00€ 110.00€

2008 Mount Athos Holy Monasteries II

2008 Mount Athos Holy Monasteries II

 includes a complete set of the issue, 5 maxima cards and the First Day Cover..

35.00€ 115.00€

2011 Mount Athos 4th Issue

2011 Mount Athos 4th Issue

 complete issue..

11.00€

2012 Mount Athos

2012 Mount Athos

the first 3 issues of Mount Athos issued in 2012..

32.00€ 75.00€

2013 Agion Oros Athos - Il. Manuscripts A

2013 Agion Oros Athos - Il. Manuscripts A

complete issue..

7.00€ 20.00€

2013 Agion Oros Athos - Il. Manuscripts C

2013 Agion Oros Athos - Il. Manuscripts C

complete issue..

7.00€ 21.00€

Showing 1 to 15 of 16 (2 Pages)